ซาลามังกาสแควร์

สหราชอาณาจักร
ลอนดอน
2003

เอ็นวีเล็กซ์รับผิดชอบเรื่อง shop drawing, fabrication และ unit assembly drawing รวมทั้งการคำนวณเชิงโครงสร้าง

โครงการอันโดดเด่นยิ่งนี้ อยู่ในย่านอัลเบิร์ตเอมแบงค์เมนต์ (Albert Embankment) ของลอนดอน ประกอบไปด้วยอาคารห้องชุดสูง 15 ชั้นและ 13 ชั้น ซึ่งใช้ผนังม่านแยกแผ่น (unitized) ประกอบไปด้วยแก้ว บานอะลูมิเนียม (aluminium panel) และกระเบื้องดินเผาสี (terracotta)

นอกจากนั้นยังมีระเบียงคานยื่น (cantilevered balcony) 3 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของผนังม่าน

ผนังม่านอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่เข้มงวดมากในเรื่องค่าความร้อน (thermal value) และความต้านทานหยดน้ำค้างภายใน (dew-point resistance) ลูกค้าเป็นคนกำหนดว่าต้องการแบบไปในแนวทางใด รวมถึงให้ die drawing, system drawing, architectural drawing และข้อกำหนดต่างๆ มา

51.491977, 0.120495