เมสันสแควร์

ออสเตรเลีย
มูนนีพอนด์ส รัฐวิกตอเรีย
2018

ทางเราผลิต structurally glazed curtain wall และ window wall พร้อมทั้ง European-brand sliding doors และ swing doors คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 16,000 ตร.ม.

-37.76647, 144.920686