เกี่ยวกับเอ็นวีเล็กซ์

บริษัท เอ็นวีเล็กซ์ ประเทศไทย จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2545 จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการลงทุนที่ชาญฉลาด ทำให้บริษัทมีความมั่นคงมาจนถึงปี พ.ศ. 2567 ซึ่งนับเป็นปีที่ 22 พร้อมโรงงานที่เครื่องไม้เครื่องมือครบครันและเครื่อง CNC อัตโนมัติทุกขั้นตอน ทำให้บริษัทมีสมรรถภาพในการผลิตที่ล้ำหน้า พร้อมส่งผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเฉพาะทางอย่างผนังม่านและโครงสร้างห่อหุ้มภายนอกอาคาร

แต่สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ทรัพยากรมนุษย์

เอ็นวีเล็กซ์ภูมิใจในการบริหารงานด้วยการให้อำนาจตัดสินใจแก่พนักงานอย่างเหมาะสม ผู้จัดการแผนกมีสิทธิ์เลือกแผนการปฏิบัติงานเอง จนเห็นผลสัมฤทธิ์จากความคิดริเริ่มภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การบริหารงานในแนวทางนี้สามารถเห็นได้จากเสถียรภาพของทีมงานแต่ละแผนก ฝ่ายบริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับบน ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ล้วนแล้วแต่ทำงานให้กับบริษัทมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และแม้ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2551 ถึง 2552 บริษัทก็ยังคงรักษาทรัพยากรมนุษย์ไว้ครบทุกคน

ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR) เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เอ็นวีเล็กซ์ให้ความสำคัญ โดยเน้นความยั่งยืนด้วยแผนงานความปลอดภัยและการรีไซเคิลที่เข้มงวด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการตรวจสอบและเฝ้าระวังน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน และอนุรักษ์พลังงานด้วยการติดตั้งแผงหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ปีนี้เอ็นวีเล็กซ์ได้บริจาคผนังหน้าต่างกระจกพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม. และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้กับโครงการอาคารปฏิบัติสมาธิทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ อีกสิ่งหนึ่งที่บริษัททำทุกปีคือการพาพนักงานทุกคนพร้อมครอบครัวออกนั่งสมาธินอกสถานที่ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า เราเป็นบริษัทที่มียุทธศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกคนอย่างแท้จริง

เอ็นวีเล็กซ์เชื่อในนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง โดยเจาะตลาดด้วยหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลางทั้งในปัจจุบันและอนาคต วิถีแบบเดิมๆ ที่ใช้มาอย่างยาวนานกำลังถูกแทนที่อย่างรวดเร็วด้วยวิสัยทัศน์ที่ตอบคำถามว่าอนาคตอุตสาหกรรมนี้ต้องการอะไรและขาดอะไร รวมถึงวัสดุใดและเทคนิคใดที่จะเพิ่มฟังก์ชันประสิทธิภาพ ความง่ายในการก่อสร้าง และความสบายอันเกิดจากการใช้งานโครงสร้างตกแต่งภายนอกอาคารในปัจจุบัน ทุกวันนี้ กลุ่มคนยุคมิลเลนเนียลเข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้โครงสร้างตกแต่งภายนอกอาคารแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน และผลิตพลังงานได้

เอ็นวีเล็กซ์ยึดมั่นในหลักปฏิบัติที่จริงใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้า ในฐานะที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสาร ความชัดเจนและความโปร่งใสที่เข้าถึงได้ ลูกค้าคนสำคัญที่ต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษคือ เอ็นโคลส คอร์ป (Enclos Corp) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผนังม่านในสหรัฐอเมริกา สัมพันธภาพอุปทานนี้เป็นความร่วมมือที่เข้มแข็งยาวนานต่อเนื่องไม่หยุดชะงักมาเป็นระยะเวลา 15 ปี โดยสิ่งที่ผูกพันกันไว้คือ สัมพันธภาพ ความเชื่อใจ และการตอบสนองด้วยการสื่อสารและสนทนาอย่างเปิดเผย

ความเป็นผู้นำที่กล้าได้กล้าเสียได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหลักหนึ่งของบริษัทคือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การยึดมั่นในความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จของเอ็นวีเล็กซ์ผ่านทางกลยุทธ์ที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและ CSR ทำให้บริษัทสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงในตลาดโลกได้ ความแข็งแกร่งทางจริยธรรมและความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นกุญแจสำคัญในยุทธศาสตร์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของเอ็นวีเล็กซ์

เมื่อเข้าใจในความต้องการและความจำเป็นของลูกค้าแล้ว การเติบโตก็ยิ่งเพิ่มพูน การทำบริษัทให้เป็นที่รู้จักยังคงเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จเมื่อออกสู่โลกภายนอก โดยผ่านทางทั้งปฏิสัมพันธ์แบบจับต้องได้และสื่อสังคมทุกระดับในปัจจุบัน นับเป็นการเพิ่มพูนโอกาส บริษัทเห็นความจำเป็นในทักษะการสร้างธุรกิจด้วยการวิเคราะห์และวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นโครงการที่เหมาะกับตัวเองและผลสัมฤทธิ์ที่ถูกต้อง

การสื่อสารจุดประสงค์และเป้าหมายไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเอ็นวีเล็กซ์ทุกคนแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ผู้นำสมัยใหม่ที่สื่อสารอย่างเปิดเผย โดยแสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนรู้ว่าบริษัทเดินไปในทิศทางไหน เอ็นวีเล็กซ์เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่วัดความสำเร็จในการสร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงต่อโลกภายนอก เป็นผลโดยตรงมาจากความแข็งแกร่งของสภาวะแวดล้อมภายใน การบริหารงานของเอ็นวีเล็กซ์ไม่สามารถบรรุเป้าหมายได้โดยปราศจากทรัพยากรมนุษย์อันสำคัญยิ่ง

เอ็นวีเล็กซ์บริหารงานโดย คุณพอล แคนน่อน ในฐานะ Managing Director และ CEO ที่มากด้วยประสบการณ์ด้านผนังม่านและโครงสร้างตกแต่งภายนอกอาคารกว่า 33 ปี คุณพิมลรัตน์ ถานิตย์ แคนน่อน ในฐานะ Director และ CFO โดยดูแลพอร์ทโฟลิโอ BOI ของบริษัท และคุณเกรห์ม บรุค ในฐานะ Director ที่มาพร้อมประสบการณ์กว่า 45 ปีในอุตสาหกรรมนี้

การรับรอง และองค์กรที่เป็นสมาชิก

 • มาตรฐาน ISO 9001:2000 (ประกาศนียบัตรเลขที่ 6713) ตรวจสอบโดย Moody International (UKAS)
 • มาตรฐาน ISO 9001:2008 (ประกาศนียบัตรเลขที่ 6713) ตรวจสอบโดย Moody International (UKAS)
 • สมาชิกของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • สมาชิกของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย​ (กนอ.)

บริการก่อนการก่อสร้าง

เอ็นวีเล็กซ์ให้บริการความช่วยเหลือทุกขั้นตอนผ่านฝ่ายขายและการตลาด และให้บริการด้านการประเมินงบประมาณและการเสนอแบบได้อย่างครอบคลุมตัวแปรที่มีจำนวนมากในโครงสร้างตกแต่งภายนอกอาคารในปัจจุบัน ประสบการณ์ที่กว้างขวางของบริษัทจะช่วยให้คำแนะนำด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยวิศวกรรมที่คุ้มค่าได้ (value engineering savings) โดยประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติของวิศวกรรมที่คุ้มค่าในการผลิตชิ้นส่วนผนังม่านหรือโครงสร้างตกแต่งภายนอกอาคาร ซึ่งจะทำให้เอ็นวีเล็กซ์สามารถเน้นย้ำคุณประโยชน์ให้ลูกค้าได้เข้าใจในเรื่องการเลือกวัสดุและความง่ายในการก่อสร้าง เอ็นวีเล็กซ์รู้จักซัพพลายเออร์มากมายทั่วโลก จึงทำให้สามารถเติมเต็มความปรารถนาของลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดผนังม่านและโครงสร้างตกแต่งภายนอกตึกที่เติบโตทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ในขั้นตอนก่อนการก่อสร้างนี้ เอ็นวีเล็กซ์จะพยากรณ์ยอดขายรอบปีและประมาณการรายได้เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนการผลิตและความสามารถในการผลิตรายปีภายใต้ปัจจัยที่เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ กุญแจสำคัญคือการเลือกโครงการที่เหมาะสมและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องพอดี การพยายามทำเกินกำลังจะเกิดผลเสียต่อองค์กร

การออกแบบและวิศวกรรม

เอ็นวีเล็กซ์พึ่งเปิดสำนักงานขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของตลาดในการให้บริการด้านการออกแบบและวิศวกรรมเต็มรูปแบบให้แก่ลูกค้าทั่วโลกอย่างครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับผนังม่านและโครงสร้างตกแต่งภายนอกอาคาร ไม่ว่าลูกค้าจะใช้ระบบผนังม่านที่ให้เอ็นวีเล็กซ์ออกแบบให้ หรือระบบอื่นๆ ที่เลือกมาเอง

ตัวอย่างจำลอง

เอ็นวีเล็กซ์มีความเชี่ยวชาญในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่อยากเห็นตัวอย่างจำลองและการทดสอบประสิทธิภาพของตัวอย่างจำลองเพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านความสวยงามและเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางโครงสร้างของสิ่งตกแต่งภายนอกอาคาร เกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพเป็นไปตามประเทศที่ก่อสร้างอาคารและข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร สถานที่ทดสอบที่ได้รับการรับรองอยู่ห่างจากโรงงานเอ็นวีเล็กซ์ไปเพียงแค่ 30 นาที และครอบคลุมมาตรฐานทั่วโลก

ห่วงโซ่อุปทาน

ไม่ว่าการผลิตผนังม่านและโครงสร้างตกแต่งภายนอกอาคารจะต้องใช้วัสดุแบบใด เอ็นวีเล็กซ์ก็มีห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุม จากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะได้รับการกำหนดอย่างชัดเจนตั้งแต่ในขั้นตอนก่อนการผลิต ลูกค้าจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าวัสดุทั้งหมดที่ใช้มีแหล่งที่มามาจากที่ใดบ้างในการที่จะทำตามข้อกำหนดของตลาดและมาตรฐานโลก

การผลิต

เอ็นวีเล็กซ์มีเครื่อง CNC และอุปกรณ์เฉพาะทางอย่างครบครัน สำหรับการผลิตชิ้นส่วนทั้งหมดได้ภายใต้ความคลาดเคลื่อนที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก ปัจจุบันนี้ เอ็นวีเล็กซ์มีสายการผลิตและประกอบกระจกสี่สาย เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้นยังมีพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อขยายกำลังการผลิตได้ตามที่ต้องการ พื้นที่สำหรับขนถ่ายสินค้าอยู่แยกออกไปต่างหาก และมีสะพานปรับระดับที่รองรับการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 นิ้วได้สามตู้พร้อมกัน งานแต่ละโปรเจ็กต์มีความซับซ้อนแตกต่างกันไป ดังนั้นการวางแผนและจัดตารางเวลาอย่างรอบคอบจึงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานภายในของบริษัท โดยในขณะเดียวกันก็สามารถดำเนินการได้ตรงตามตารางอุปทานของลูกค้าด้วย

การควบคุมคุณภาพ

แผนกควบคุมและประกันคุณภาพของเอ็นวีเล็กซ์มีเครื่องไม้เครื่องมือครบครัน ทำให้สามารถทำตามข้อกำหนดและมาตรฐานตามที่ลูกค้าทั่วโลกต้องการได้ ยิ่งไปกว่านั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 การตรวจสอบมีตั้งแต่ขั้นก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต ซึ่งมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดและลูกค้าสามารถขอตรวจดูเมื่อไรก็ได้ ทุกโครงการจะมีแผนคุณภาพโรงงานที่รัดกุม สำหรับส่งให้ลูกค้าตรวจดู ออกความเห็น และอนุมัติก่อนการผลิตจะเริ่มขึ้น

การจัดส่ง

การจัดส่งโครงสร้างผนังม่านอันมีค่ายิ่งแต่ละหน่วยย่อยจากโรงงานของเอ็นวีเล็กซ์ไปยังสถานที่ก่อสร้าง จะดำเนินการโดยไม่มีการประหยัดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ลัง ชั้นวาง และแท่นที่ใช้ทั้งหมดเป็นเหล็กกล้าเกรดวิศวกรรม ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าโครงสร้างแต่ละหน่วยย่อยจะให้บรรจุหีบห่ออย่างไร และจะให้เรียงเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนซ้อนกัน เอ็นวีเล็กซ์จะทำตามนั้น ลูกค้าสามารถสั่งล่วงหน้าให้เรียงลำดับสินค้าตามที่ต้องการได้ เพื่อสามารถนำไปติดตั้งได้ตามลำดับโดยให้เสียเวลาน้อยที่สุดในการขนโครงสร้างแต่ละหน่วยย่อยออกจากตู้ไปยังสถานที่ติดตั้ง

การรับประกัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ใช้งานตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต เอ็นวีเล็กซ์ให้การรับประกันแบบส่งต่อได้ (back-to-back warranty) นอกจากนั้นยังให้การรับประกันกรณีเกิดความผิดพลาดในการติดตั้ง (workmanship warranty) ตามแต่ที่กำหนดโดยลูกค้าและตลาดแต่ละแห่ง ในขั้นก่อนการผลิตทางบริษัทจะเสนอตัวอย่างเงื่อนไขการรับประกันให้เลย เพื่อความชัดเจนและความเข้าใจที่ตรงกัน

คาร์บอนแฝง : สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

คาร์บอนแฝง (embodied carbon) หมายถึง คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยจากกระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้าง ซึ่งในกรณีของโครงสร้างห่อหุ้มภายนอกอาคาร มีดังนี้

 • การจัดเตรียมวัตถุดิบ : เริ่มต้นที่ คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่เกิดจากการจัดเตรียมวัตถุดิบที่จะนำมาทำเป็นวัสดุโครงสร้างห่อหุ้มภายนอกอาคาร
 • การผลิต : ครอบคลุมคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่เกิดจากกระบวนการผลิตโครงสร้างห่อหุ้มภายนอกอาคาร
 • การขนส่ง : คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่ปล่อยออกมา นับตั้งแต่โครงสร้างห่อหุ้มภายนอกอาคารผลิตแล้วเสร็จ ไปจนถึงสถานที่ก่อสร้างที่จะนำไปติดตั้ง

ขั้นตอนเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนการก่อสร้างและก่อนทุกช่วงในวัฏจักรชีวิตของอาคาร ตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จ เปิดใช้งาน บำรุงรักษา บูรณะซ่อมแซม ทุบทำลาย จนไปถึงการกำจัดวัสดุ

เอ็นวีเล็กซ์มีความมุ่งมั่นในการเข้าใจ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” ขององค์กรอย่างถ่องแท้ และดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืนของอุตสาหกรรม ความตั้งใจนี้ตกผลึกมาเป็น “วิสัยทัศน์สู่ปี 2030” ซึ่งทำให้เห็นภาพกว้างว่า องค์กรมีกลยุทธ์ครบวงจรอย่างไรในการจัดการกับการปลดปล่อยคาร์บอนแฝง เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนตามหลัก ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล)

วิสัยทัศน์สู่ปี 2030

 • ระบุ : ประเมินการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างแม่นยำ
 • เทียบเกณฑ์มาตรฐาน : ดำเนินการด้านความยั่งยืนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม
 • วัด : ติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
 • ดำเนินการตามแผน : นำกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนมาใช้
 • รักษาให้คงเส้นคงวา : รักษาความสำเร็จให้คงเส้นคงวา รวมทั้งปรับปรุงต่อยอด

ในฐานะผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนสู่ตลาดโลก เอ็นวีเล็กซ์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นสกัดวัตถุดิบจนถึงก่อนส่งออกจากประตูโรงงาน ระยะนี้เรียกว่า Cradle to Gate ซึ่งหมายถึง กระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนที่อาคารจะเปิดใช้งาน ความตั้งใจในการตรวจประเมินและลดการปลดปล่อยคาร์บอนแฝงในกระบวนการเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของพันธกิจขององค์กรและวิสัยทัศน์สู่ปี 2030

ผลงานที่ผ่านมา

ดูผลงานของเอ็นวีเล็กซ์ในตลาดโลกที่คัดสรรมาส่วนหนึ่งได้ที่นี่