อาคารโรงแรมและที่พักอาศัย แอลเอไลฟ์

สหรัฐอเมริกา
ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย
2007

โรงแรมและที่พักอาศัยชื่อดัง สูง 55 ชั้นกลางเมืองลอสแอนเจลิส เอ็นวีเล็กซ์ผลิตผนังม่านพื้นที่ 56,000 ตร.ม. (602,840 ตร.ฟุต) แบบแยกชิ้นส่วน (CKD sub-assembled form) พร้อมให้ไปประกอบและติดตั้งกระจกที่โรงงานของลูกค้าในแคลิฟอร์เนีย ผนังม่านมีช่องลมเปิดปิดได้ (operable vent) โดยประกอบเบ็ดเสร็จและโครงสร้างเป็นกระจก พร้อม multiple-point locking hardware

ลูกค้ามีแบบมาให้อยู่แล้ว โดยที่ทางบริษัทเป็นผู้จัดหา die cutting ทั้งหมด ขึ้นรูปขัดเงาอะลูมิเนียม (finished aluminium extrusions) และนำเข้าปะเก็นและชิ้นส่วนยึดประกอบต่างๆ นอกจากนั้น เอ็นวีเล็กซ์ยังเป็นผู้จัดหา ผลิต ขึ้นรูป และขัดเงาแผงอะลูมิเนียมเกรด 3003-H14 คิดเป็นพื้นที่ 3,000 ตร.ม. (32,295 ตร.ฟุต) หนา 3 มม. (1/8 นิ้ว)

ผลิตภัณฑ์ได้รับการบรรจุกล่องและส่งตรงไปยังโรงงานของลูกค้าในแคลิฟอร์เนีย

34.045346, -118.266961