อาคารโรงแรมและที่พักอาศัย แอลเอไลฟ์

สหรัฐอเมริกา
ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย
2007
LA Live Hotel Tower and Residences
LA Live Hotel Tower and Residences
LA Live Hotel Tower and Residences
LA Live Hotel Tower and Residences
LA Live Hotel Tower and Residences
LA Live Hotel Tower and Residences

โรงแรมและที่พักอาศัยชื่อดัง สูง 55 ชั้นกลางเมืองลอสแอนเจลิส เอ็นวีเล็กซ์ผลิตผนังม่านพื้นที่ 56,000 ตร.ม. (602,840 ตร.ฟุต) แบบแยกชิ้นส่วน (CKD sub-assembled form) พร้อมให้ไปประกอบและติดตั้งกระจกที่โรงงานของลูกค้าในแคลิฟอร์เนีย ผนังม่านมีช่องลมเปิดปิดได้ (operable vent) โดยประกอบเบ็ดเสร็จและโครงสร้างเป็นกระจก พร้อม multiple-point locking hardware

ลูกค้ามีแบบมาให้อยู่แล้ว โดยที่ทางบริษัทเป็นผู้จัดหา die cutting ทั้งหมด ขึ้นรูปขัดเงาอะลูมิเนียม (finished aluminium extrusions) และนำเข้าปะเก็นและชิ้นส่วนยึดประกอบต่างๆ นอกจากนั้น เอ็นวีเล็กซ์ยังเป็นผู้จัดหา ผลิต ขึ้นรูป และขัดเงาแผงอะลูมิเนียมเกรด 3003-H14 คิดเป็นพื้นที่ 3,000 ตร.ม. (32,295 ตร.ฟุต) หนา 3 มม. (1/8 นิ้ว)

ผลิตภัณฑ์ได้รับการบรรจุกล่องและส่งตรงไปยังโรงงานของลูกค้าในแคลิฟอร์เนีย

34.045346, -118.266961