กิจกรรมเพื่อสังคม

วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน 2019
ถวายกฐิน
สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าพุทธชยันตี ต. ทัพราช อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว
วันเสาร์ 28 กันยายน 2019
มอบถวายวิหารกลางน้ำและพระประธาน
สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าพุทธชยันตี ต. ทัพราช อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว
วันอาทิตย์ 15 กันยายน 2019
สร้างวิหารกลางน้ำและพระประธาน
สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าพุทธชยันตี ต. ทัพราช อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว
วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม 2019
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พื้นที่ว่างข้างบริษัท ซันวิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เฟส 9 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ. ชลบุรี
วันอาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2019
ปลูกป่าอาสาเปื้อนเลน
โครงการป่าในเมืองเกาะธรรมชาติป่าชายเลน ต. ท่าข้าม อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
วันอาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2018
อมตะซิตี้ ชาริตี้ รัน 2018
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ. ชลบุรี
วันพฤหัสบดี 25 ตุลาคม 2018
สร้างประตู หน้าต่าง อาคารปฏิบัติธรรม
ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต. เชียงรากน้อย อ. บางปะอิน จ. อยุธยา
วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2016
สร้างอาคารปฏิบัติธรรม
ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต. เชียงรากน้อย อ. บางปะอิน จ. อยุธยา
วันอาทิตย์ 14 ธันวาคม 2014
อมตะ มินิมาราธอน ครั้งที่ 7
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ จ. ชลบุรี