บริษัท โตโย จำกัด

ญี่ปุ่น
ชิซูโอกะ
2003

สำหรับโครงการต่างๆ ของบริษัท โตโย จำกัดในญี่ปุ่น เอ็นวีเล็กซ์ผลิตชิ้นแผ่นแก้วฉนวนให้ พร้อม perimeter adaptor frame เพื่อให้แต่ละแผ่นสามารถนำไปติดตั้งกับบานหน้าต่างที่มีอยู่แล้วของบ้านได้

ผลงานนี้เป็นโครงการดัดแปลงหลังก่อสร้าง (retrofit program) ที่มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อน (thermal efficiency) ให้กับบ้านพักอาศัยในญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์ได้รับการบรรจุหีบห่อและส่งตรงไปยังสถานที่ก่อสร้างของลูกค้าในญี่ปุ่น

35.028926, 138.312213