รถไฟดูไบเมโทร สายสีเขียว อาคาร 11 และอาคารสถานี ของสถานีอัลกูซาอิส

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ดูไบ
2009

โครงการนี้คิดเป็นพื้นที่กว่า 50,000 ตร.ม. (538,250 ตร.ฟุต) บนโครงข่ายรถไฟดูไบเมโทรสายสีเขียว โดยเอ็นวีเล็กซ์ผลิตสิ่งต่อไปนี้ให้กับบริษัทดูไบเมโทรเจวี (Dubai Metro JV)

  • ระบบช่องแสงบนหลังคาด้วยกระจกและโครงกันความร้อน พื้นที่ 6,500 ตร.ม. ที่เอ็นวีเล็กซ์ออกแบบและผลิตเป็นการเฉพาะตามสั่ง (bespoke) สำหรับอาคารสถานีอัลกูซาอิส (Al Qusais)
  • ผนังม่านพื้นที่ 5,500 ตร.ม. ที่เอ็นวีเล็กซ์ออกแบบและผลิตเป็นการเฉพาะตามสั่ง ของอาคาร 11 ซึ่งใช้คาสเส็ตโครงกระจก (structurally glazed cassette)
  • โครงสร้างห่อหุ้มรอบอาคารรักษาความปลอดภัยและระบบกระจกสำหรับอาคารสถานีอัลกูซาอิส

25.25827, 55.404562