รถไฟดูไบเมโทร สายสีเขียว อาคาร 11 และอาคารสถานี ของสถานีอัลกูซาอิส

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ดูไบ
2009
Dubai Metro Green Line, Al Qusais B11 and Depot Buildings
Dubai Metro Green Line, Al Qusais B11 and Depot Buildings

โครงการนี้คิดเป็นพื้นที่กว่า 50,000 ตร.ม. (538,250 ตร.ฟุต) บนโครงข่ายรถไฟดูไบเมโทรสายสีเขียว โดยเอ็นวีเล็กซ์ผลิตสิ่งต่อไปนี้ให้กับบริษัทดูไบเมโทรเจวี (Dubai Metro JV)

  • ระบบช่องแสงบนหลังคาด้วยกระจกและโครงกันความร้อน พื้นที่ 6,500 ตร.ม. ที่เอ็นวีเล็กซ์ออกแบบและผลิตเป็นการเฉพาะตามสั่ง (bespoke) สำหรับอาคารสถานีอัลกูซาอิส (Al Qusais)
  • ผนังม่านพื้นที่ 5,500 ตร.ม. ที่เอ็นวีเล็กซ์ออกแบบและผลิตเป็นการเฉพาะตามสั่ง ของอาคาร 11 ซึ่งใช้คาสเส็ตโครงกระจก (structurally glazed cassette)
  • โครงสร้างห่อหุ้มรอบอาคารรักษาความปลอดภัยและระบบกระจกสำหรับอาคารสถานีอัลกูซาอิส

25.25827, 55.404562