แอกริไบโอ มหาวิทยาลัยลาโทรบ

ออสเตรเลีย
เมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย
2010
AgriBio, La Trobe University
AgriBio, La Trobe University
AgriBio, La Trobe University
AgriBio, La Trobe University
AgriBio, La Trobe University
AgriBio, La Trobe University
AgriBio, La Trobe University
AgriBio, La Trobe University
AgriBio, La Trobe University
AgriBio, La Trobe University
AgriBio, La Trobe University
AgriBio, La Trobe University
AgriBio, La Trobe University

เอ็นวีเล็กซ์เข้าสู่ตลาดออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2553 ด้วยการออกแบบ C ทดสอบ ผลิต และส่งมอบผนังม่านและผนังหน้าต่างสำเร็จรูปให้กับแอกริไบโอ ศูนย์เกษตรชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยลาโทรบในเมืองเมลเบิร์น โครงการนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง Australian National Construction Review เขียนถึงโครงการนี้ และเขียนถึงเอ็นวีเล็กซ์ในหน้า 120 ทั้งหน้าของฉบับที่ 27

ทางบริษัทขอขอบคุณ โกรคอน คอนสตรักชั่น มา ณ ที่นี้

-37.723848, 145.053303