แอกริไบโอ มหาวิทยาลัยลาโทรบ

ออสเตรเลีย
เมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย
2010

เอ็นวีเล็กซ์เข้าสู่ตลาดออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2553 ด้วยการออกแบบ C ทดสอบ ผลิต และส่งมอบผนังม่านและผนังหน้าต่างสำเร็จรูปให้กับแอกริไบโอ ศูนย์เกษตรชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยลาโทรบในเมืองเมลเบิร์น โครงการนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง Australian National Construction Review เขียนถึงโครงการนี้ และเขียนถึงเอ็นวีเล็กซ์ในหน้า 120 ทั้งหน้าของฉบับที่ 27

ทางบริษัทขอขอบคุณ โกรคอน คอนสตรักชั่น มา ณ ที่นี้

-37.723848, 145.053303